ეჲბპვ ეჲქლთ ეა გთ ოჲჟვრთქ თ ჟლსზთქ თჟრთნნჲ.

ამჟამინდელი პოზიცია: ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი>პროდუქტების შოუ>Galvanized square steel pipe>Galvanized square steel pipe

Galvanized square steel pipe

პროდუქტის აღწერა სხვა რეკომენდაციები
Galvanized square steel pipe is a hollow square section steel pipe with a square cross-section shape and size that is formed by cold bending and high frequency welding using hot-rolled or cold-rolled galvanized strip steel or galvanized coil as the blank.ან დალგანიზებული საკუთხედონული რუბი, რომელიც სწავლად ფორმებულია ფუტური ფუტური ფუტურიდან წინასწარმოდგენა და შემდეგ გავაკეთება დალგანიზებით.
შეტყობინება
დაგვიკავშირდით
მსგავსი პროდუქტები