ვებსაიტის გამოყენების წესები და პირობები

1. პირობები

ამ ვებგვერდზე წვდომისას, რომელიც ხელმისაწვდომია http://ge.1.vrindabg.com -იდან, თქვენ ეთანხმებით ამ ვებგვერდის გამოყენების წესებისა და პირობების დაცვას და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შეთანხმებაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობას, თქვენ გეკრძალებათ ამ საიტზე შესვლა. ამ ვებგვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

ნებადართულია მასალების ერთი ასლის დროებით გადმოწერა ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გარდამავალი სანახავად. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა საკუთრების უფლების გადაცემა და ამ ლიცენზიით თქვენ არ შეგიძლიათ:

ეს საშუალებას მისცემს ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი შეწყვიტოს რომელიმე ამ შეზღუდვის დარღვევა. შეწყვეტისთანავე შეწყდება თქვენი ნახვის უფლება და თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული გადმოწერილი მასალები, იქნება ეს დაბეჭდილი თუ ელექტრონული ფორმატი. მომსახურების ეს პირობები შეიქმნა მომსახურების გენერატორის პირობების დახმარებით.

3. პასუხისმგებლობის უარყოფა

ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ვებსაიტზე არსებული ყველა მასალა მოცემულია "როგორც არის". ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი არ იძლევა გარანტიას, შეიძლება იყოს გამოხატული ან ნაგულისხმევი, ამიტომ უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას. უფრო მეტიც, ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი არ აკეთებს რაიმე სახის განცხადებებს მის ვებგვერდზე მასალების გამოყენების სიზუსტეზე ან სანდოობაზე, ან სხვაგვარად ეხება ამ მასალებს ან ამ ვებგვერდზე დაკავშირებულ საიტებს.

4. შეზღუდვები

ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ან მისი მომწოდებლები არ აგებენ პასუხს ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ვებსაიტზე მასალების გამოყენების ან უუნარობის გამო, თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ან ამ ვებგვერდის ავტორიზებული წარმომადგენელი ინფორმირებულია ზეპირად ან წერილობით, ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა შეზღუდვას ნაგულისხმევი გარანტიების ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვის შემთხვევითი ზიანისათვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. გადასინჯვები და ერრატა

ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ვებგვერდზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი არ დაგპირდება, რომ ამ ვებგვერდის ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი შეუძლია შეცვალოს მის ვებგვერდზე განთავსებული მასალები ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი არ იღებს რაიმე ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

6. ბმულები

ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი არ გადახედავს მის ვებგვერდზე მიბმულ ყველა საიტს და არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ამგვარი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის არსებობა არ ნიშნავს საიტის ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი მოწონებას. ნებისმიერი დაკავშირებული ვებგვერდის გამოყენება არის მომხმარებლის რისკის ქვეშ.

7. საიტის გამოყენების პირობები ცვლილებები

ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი -მა შეიძლება გადახედოს ამ ვებ – გვერდის გამოყენების პირობებს ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ხართ შეზღუდული გამოყენების წესებისა და პირობების მიმდინარე ვერსიით.

8. თქვენი კონფიდენციალურობა

გთხოვთ წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

9. მოქმედი კანონი

ბეჭდვილი კვადრატური რუბის გამოყენებელი ვებგვერდზე დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია უნდა რეგულირდებოდეს ცულის კანონებით, კანონის კონფლიქტის დებულებების მიუხედავად.